Jobcoaching

Jobcoaching is een vorm van begeleiding bij je huidige of toekomstige werkgever. Dit kan een vervolgtraject zijn op de individuele begeleiding, maar dat hoeft niet. Een jobcoachtraject kan ook op zichzelf staan.

Wanneer je in je werksituatie vastloopt of dreigt vast te lopen, of er doen zich andere problemen voor waardoor je jouw werk niet (meer) voldoende kunt uitvoeren, kun je (in overleg met je werkgever) er voor kiezen om een jobcoachtraject van CBRDJ in te zetten.

De jobcoach van CBRDJ gaat in overleg met jouw werkgever en jou om de wederzijdse verwachtingen van het traject op elkaar af te stemmen. Gezamenlijk worden de te behalen doelen benoemd en er wordt een individueel begeleidingsplan opgemaakt.

Het streven van CBRDJ is om te trachten je baan bij je werkgever te behouden en middels het jobcoachtraject jouw functioneren te versterken. In de regel vindt de begeleiding plaats in jouw werkomgeving, op de werkvloer.

Wanneer het nodig blijkt te zijn, zullen ook leidinggevenden en collega’s voor een deel in het traject betrokken worden.   _MG_8261

Praktisch gezien wordt er ondersteuning geboden bij bijvoorbeeld het aanleren van taken, het omgaan met collega’s, het omgaan met onbekenden (klanten en/of leveranciers), het maken van afspraken, het doen van administratie enz. Hierbij kunnen dus alle zaken die met jouw functioneren te maken hebben aan bod komen. Er zal altijd vooraf met jou en je werkgever worden afgestemd,  wat precies de inhoud van de begeleiding zal zijn en waar die toe moet leiden.

Terugkoppeling zal in eerste instantie één op één met jou worden gehouden en wanneer nodig zullen anderen in die terugkoppeling worden betrokken. Op afgesproken tijden zal er met de werkgever een terugkoppeling zijn, waarbij je zelf uiteraard aanwezig bent.

Tijdens een jobcoachtraject kan het voorkomen, dat je er achter komt dat je beter zou functioneren (om wat voor een reden dan ook) in een andere werkomgeving. Dit zal dan teruggekoppeld worden aan de werkgever, om te kijken of dat binnen de organisatie opgelost kan worden.  Wanneer dat niet binnen de eigen organisatie gerealiseerd kan worden, gaat de jobcoach van CBRDJ samen met jou op zoek naar een andere werkkring. Doordat hij een grote kennis heeft van de lokale arbeidsmarkt en een uitgebreid netwerk, zal de jobcoach van CBRDJ trachten die werkkring voor jou te vinden.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een jobcoachtraject te financieren. Er zal gezocht worden naar de best mogelijke oplossing.