Autisme

Autisme is de verzamelnaam voor ASS (Autisme Stoornis Spectrum). De meeste bekende vormen van ASS zijn:

  • Klassiek autisme
  • Stoornis van Asperger
  • PDD-NOS

Prikkelverwerking bij mensen met autisme verloopt anders dan bij anderen. De informatie wordt anders begrepen. Ze denken anders en dit leidt dan ook tot ander gedrag. Hoe het zich uit, is afhankelijk van leeftijd, intelligentie en de aard en ernst van het autisme.

De prikkelverwerking levert vaak nogal wat problemen op.

In de omgang met anderen worden veel problemen ervaren. Het is ingewikkeld om het gedrag van anderen te interpreteren. Ook het begrijpen van gedrag is moeilijk, omdat de context en de situatie steeds anders zijn. Goed afstemmen op de ander is dan vaak erg moeilijk, vooral wanneer er veel mensen aanwezig zijn.

Ook in de communicatie gaat het nogal eens mis. Vooral de non-verbale communicatie wordt vaak niet herkend en begrepen. Het interpreteren hiervan levert vaak enorm veel moeilijkheden op. Het gebeurt dus nogal eens, dat contacten vermeden worden en men in een sociaal isolement terecht komt.

Binnen het ASS zijn interesses vaak beperkt. Er wordt sterk gehecht aan specifieke routines, omdat die veiligheid en herkenning bieden.

Ook het scheiden van hoofd- en bijzaken is vaak erg moeilijk. Men verliest zich nogal in details en omdat er heel gedetailleerd wordt waargenomen, is het vaak erg moeilijk om het grote geheel te overzien.  _MG_8206
Eén van de grootste problemen waar men tegenaan loopt is het onvermogen om zich in een ander in te leven en te verplaatsen. Het is erg moeilijk om voor te stellen wat een ander bedoelt of wat hij of zij voelt. Verbeeldingsvermogen en fantasie ontbreken vaak.

Achterliggende boodschappen worden niet begrepen. Meestal wordt er beperkt tot de letterlijke, feitelijke informatie. Dit zorgt ervoor dat mensen met ASS vaak gesloten zijn en liever met “lotgenoten” praten dan met anderen. Over persoonlijke dingen praten is voor hen nogal eens onmogelijk.

Vaak wordt voor het bekende gekozen. Het is moeilijk om alle prikkels te verwerken en te overzien. Handelingen worden het liefst na elkaar afgehandeld; schakelen is erg moeilijk en daarom lijkt men niet flexibel en komt men stug over. Door een plotselinge, veranderende situatie wordt men vaak onrustig en gestrest en ontstaat een gevoel van onmacht.

Door de ervaringen met mensen met ASS kan hierin een goede begeleiding worden geboden. De coach accepteert en waardeert om wie men is en samen worden er naar oplossingen gezocht.